• David D'Or_____________Eurovision 2004

  David D'Or_____________Eurovision 2004
   
  To believe
  להאמין, להאמין בכל הטוב שבעולם הזה.
  להאמין, להאמין שיש סיכוי עוד לעולם הזה.
  להאמין באהבה, שלא אבדה לנו תקווה,
  להאמין.

  To have a dream,
  To have a dream that maybe
  One day we can find the way.
  To have a dream,
  To have a dream that people help
  Each other on a cloudy day.
  To have a dream of you and me,
  Living together feeling free,
  To have a dream of love.


  To have a dream…

  להאמין, להאמין בכל הטוב שבעולם הזה.
  I do believe, I do believe that
  Maybe one day we can find the way
  I do believe that love will rise
  And shine again before our eyes
  I still believe in life


  להאמין.


  ----


  To believe

  Leha'amin, leha'amin be-xol ha-tov še-ba-olam ha-ze.
  Leha'amin, leha'amin še-yeš sikuy od la-olam ha-ze.
  Leha'amin ba-ahava, še-lo avda lanu tikva,
  Leha'amin.

  To have a dream,
  To have a dream that maybe
  One day we can find the way.
  To have a dream,
  To have a dream that people help
  Each other on a cloudy day.
  To have a dream of you and me,
  Living together feeling free,
  To have a dream of love.

  To have a dream…

  Leha'amin, leha'amin be-xol ha-tov še-ba-olam ha-ze.
  I do believe, I do believe that
  Maybe one day we can find the way
  I do believe that love will rise
  And shine again before our eyes
  I still believe in life

  Leha'amin.

  ----

  To believe

  I do believe, I do believe that you and I
  Can change the world some day
  I do believe, I do believe against all odds
  That we can find the way
  I do believe that love will rise,
  And shine again before our eyes
  I do believe

  To have a dream
  To have a dream, to hold it in our hearts
  And see it through
  To have a dream
  To have a dream, impossible but still,
  It will come true
  To have a dream of you and me
  Living in peace and harmony
  To have a dream of love

  To have a dream…

  I do believe
  I do believe
  I still believe in life

  ----

  To believe

  Faut croire encore, faut croire encore qu'un seul
  Chemin fait le tour de la terre
  Faut croire encore, faut croire encore qu'une fleur
  Va pousser dans le désert
  Faut croire encore a l'amitié
  Aux yeux qui voient même fermés
  Faut croire encore

  C'est pas un rêve, c'est pas un rêve de dessiner un cœur
  Comme un jardin de fleurs
  C'est pas un rêve, c'est pas un rêve qu'une promesse soit un mot
  Qui s'envol tout la haut
  C'est pas un rêve qu'un jour arrive,
  Ou toi et moi, nous allons vivre
  C'est pas un rêve, l'amour

  C'est pas un rêve…

  Faut croire encore, faut croire encore qu'un seul
  Chemin fait le tour de la terre
  C'est pas un rêve, c'est pas qu'un rêve qu'une fleur
  Va pousser dans le désert
  C'est pas un rêve qu'un jour arrive,
  Ou toi et moi, nous allons vivre
  C'est pas un rêve l'amour

  C'est mieux qu'un rêve

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :